Tatra banka, a.s. v spolupráci z klinikou Smile SV poskytuje pacientom možnosť financovania stomatologických výkonov na splátky.

Ako získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu:

  1. Vyplňte formulár úver
  2. Zoberte si úver cez mobilnú aplikáciu Tatra banka podľa inštrukcií.
  3. Zvýhodnená úroková sadzba 4,99 % p. a. vám bude zmenená najneskôr do 7 pracovných dní od načerpania úveru. O účinnosti zmeny úrokovej sadzby Tatra banka vás bude informovať prostredníctvom Oznámenia o zmene.

Priklad:

pri úvere 4 000 EUR s fixnou úrokovou sadzbou 4,99 % p.a., dobou splatnosti úveru s počtom 72 mesačných anuitných splátok a s jednorazovým poplatkom za úver vo výške 80 EUR, predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 5,93 % pri mesačnej splátke úveru 64,53 EUR. Celková čiastka, ktorú klient uhradí, predstavuje 4 720,65 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

Na stomatologické liečenie financované cez úver dostanene od Smile SV ešte aj zľavu vo výške od 5%.